Urbariát Cigeľ

Pozemkové spoločenstvo. Pestovateľská činnosť, ochrana lesných kultúr, ťažba a predaj dreva.

www.urbarcigel.sk