ÚČTO - KRAJAN

Vedenie účtovníctva + poradenstvo. DPH, daňové priznanie, mzdy, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia. Jana Krausková, Cigeľ 361. Telefón: 046/5484100, mobil: 0908227134