Tomáš Krausko

Elektroinštalácie, Slaboprúdové rozvody, optické káble, bleskozvody. Projekcia el. inštalácie bytzov a domov. Dodávka materiálu.

Cigeľ 352, 971 01 Prievidza. Mobil: 0918 730 131. mail: Tkrausko@dantech.sk