STAVIS Prievidza, spol. s r. o.

Výroba a predaj betón. zmesí a dovoz, predaj PVC, HDPE betónového potrubia, betonárskej ocele, stavebná činnosť, nákladná doprava. Skladová 1, 971 01  Prievidza. Telefón 046/5424339, mail: stavispd@stonline.sk  staviszc@bb.telecom.sk