Predaj zdravotníckeho oblečenia, EKG a EEG papiera

Telefón: 046/5430103. Mobil: 0903541826. Mail: alfaplstzdrav@stonline.sk