NANISTAV

Stavebno - obchodná firma. Adresa: Urbánkova 27/14, 971 01  Prievidza. Telefón/Fax: 046/5430501, mobil: 0905353115, mail: nanistav@nanistav.sk. Internet: www.nanistav.sk