Obecný úrad Cigeľ

Cigeľ, 971 01 Prievidza. Telefón: 046/5487036, 0465487038. Mail: ocucigel@stonline.sk Internet:  www.cigel.sk