Mestský úrad Prievidza

Námestie slobody 14, 971 01  Prievidza. Telefón: 046/5432002. Mail: sekrim@prievidza.sk Internet: www.prievidza.sk