Mestský úrad Handlová

Námestie baníkov 7, 972 51  Handlová, telefón (spojovateľka): 046/5192511, www.handlova.sk mail: handlova@isternet.sk