KMET Handlová, a.s.

Výroba a rozvod tepla. Potočná 22, 972 51  Handlová. Telefón: 046/5472171, mail: kmethandlova@zoznam.sk. www.kmethandlova.eu