45. Pochod vďaky SNP

13.12.2019 18:53

Zverejňujeme propozície 45. ročníka Pochodu vďaky SNP v Cigli a Handlovej, ktorý sa koná v sobotu 18. januára 2020.

http://www.cigel.sk/download_file_f.php?id=1255034


Tešíme sa na stretnutie s vami.